Yayın KuruluEDİTÖR
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: muhit1907@gmail.com
ORCİD: 0000-0002-1326-1918

EDİTÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Sinem CİVRİZ BOZDAĞ (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: scivriz@hotmail.com
ORCİD: 0000-0001-8359-7794

Prof. Dr. Pervin TOPÇUOĞLU (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: topcuoglu@medicine.ankara.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-6796-5873

Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: sktoprak@yahoo.com
ORCİD: 0000-0001-7717-5827

BİYOİSTATİSTİK DANIŞMANI
Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: elhan@medicine.ankara.edu.tr
ORCİD: 0000-0003-3324-248X

YAYIN DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Olga Meltem AKAY (Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Nalan AKYÜREK (Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Rıdvan ALİ (Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye)
Prof. Dr. Önder ALPDOĞAN (Thomas Jefferson, Philadelphia, ABD)
Prof. Dr. Ali Bülent ANTMEN (Acıbadem Hastanesi, Adana, Türkiye)
Prof. Dr. Mutlu ARAT (Group Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Meltem AYLI (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Doç. Dr. Şule Mine BAKANAY ÖZTÜRK (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Zahit BOLAMAN (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Klara DALVA (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Ömer DEVECİOĞLU (Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. İmdat DİLEK (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA (Medical Corner, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ERTEM (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Burhan FERHANOĞLU (Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Doç. Dr. Ayla GÖKMEN (Medicana International, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Zafer GÜLBAŞ (Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze, Türkiye)
Prof. Dr. Nil GÜLER (Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye)
Prof. Dr. Emel GÜRKAN (Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye)
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Dilber Talia İLERİ (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Osman İLHAN (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Elif İNCE (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Sema KARAKUŞ (Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)
Prof. Dr. Işınsu KUZU (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Hale ÖREN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ (Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye)
Prof. Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT (Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Semra PAYDAŞ (Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye)
Prof. Dr. Güray SAYDAM (Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Prof. Dr. Ender SOYDAN (Medicana International, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim TEK (Medicana International, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Naci TİFTİK (Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Tülin TUĞLULAR (Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet TURGUT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye)
Prof. Dr. Aynur UĞUR BİLGİN (Özel Koru Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Ali ÜNAL (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)
Prof. Dr. Levent ÜNDAR (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Prof. Dr. Ayşegül ÜNER (Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Celalettin ÜSTÜN (Chicago Rush Üniversitesi, Illinois, ABD)
Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ (İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa YENEREL (Liv Hospital Ulus, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Akif YEŞİLİPEK (Medical Park Antalya Hastanesi, Antalya, Türkiye)
Dr. Halil İbrahim Şahin (Moffitt Cancer Center Medical Oncology)

Sahibi:
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği adına
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: muhit1907@gmail.com
ORCİD: 0000-0002-1326-1918


Yazı İşleri Müdürü:
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK (Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
e-mail: sktoprak@yahoo.com
ORCİD: 0000-0001-7717-5827