Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Hepatit B Prevalansının Değerlendirilmesi ve Profilaksinin Yeri

Amaç: Hepatit B virüs (HBV), kemoterapi alan hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Bu çalışmada amacımız tedavi almış olan Non-Hodgkin lenfoma (NHL) hastalarında hepatit B serolojisi, hepatit B aktivasyonu ve proflaksi alma durumlarını araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: 2013-2020 yılları arasında tedavi edilen NHL hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelenerek HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc IgG parametreleri ve demografik bilgileri kaydedildi.

Bulgular: 147 hastasının 117’sinde Anti-HBc IgG bakılmış olup 52 (%45)’si reaktif, 65 (%55)’i nonreaktif idi. HbsAg bakılan 136 hastanın 2 (%1.5)’si reaktif 134 (%98.5)’ü nonreaktifti. 127 hastada Anti-HBs bakılmış olup, antikor bakılanlardan 20 tanesi (%16) reaktif, 107 tanesi (%84) nonreaktifti. Anti-HBc IgG reaktif 52 hasta ve HBsAg reaktif iki hastaya antiviral tedavi başlanmış ancak iki hasta antiviral tedaviye devam etmeyerek mortal seyretmiştir.

Sonuç: Anti-HBc IgG ya da HBsAg pozitif olan ve immünsüpresif tedavi alacak tüm hastalar reaktivasyon riski açısından değerlendirilmeli ve risk faktörlerine göre profilaksi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Non-hodgkin lenfoma; Hepatit B virüs; Profilaksi