Yayın KuruluEDİTÖR
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN

EDİTÖR YARDIMCILARI
Prof. Dr. Görgün AKPEK,
Doç. Dr. Sinem CİVRİZ BOZDAĞ,
Prof. Dr. Pervin TOPÇUOĞLU,
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK

YAYIN DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Hamdi AKAN
Prof. Dr. Olga Meltem AKAY
Prof. Dr. Nalan AKYÜREK
Prof. Dr. Rıdvan ALİ
Prof. Dr. Önder ALPDOĞAN
Prof. Dr. Ali Bülent ANTMEN
Prof. Dr. Mutlu ARAT
Prof. Dr. Ferit AVCU
Prof. Dr. Meltem AYLI
Doç. Dr. Şule Mine BAKANAY ÖZTÜRK
Prof. Dr. Cengiz BEYAN
Prof. Dr. Can BOĞA
Prof. Dr. Zahit BOLAMAN
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Prof. Dr. Türker ÇETİN
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER
Yrd. Doç. Dr. Klara DALVA
Prof. Dr. Taner DEMİRER
Prof. Dr. Ömer DEVECİOĞLU
Prof. Dr. İmdat DİLEK
Prof. Dr. Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Mehmet ERTEM
Prof. Dr. Şehmus ERTOP
Prof. Dr. Burhan FERHANOĞLU
Doç. Dr. Ayla GÖKMEN
Prof. Dr. Zafer GÜLBAŞ
Prof. Dr. Nil GÜLER
Prof. Dr. Emel GÜRKAN
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Prof. Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU
Prof. Dr. Dilber Talia İLERİ
Prof. Dr. Osman İLHAN
Prof. Dr. Elif İNCE
Prof. Dr. Savaş KANSOY
Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN
Prof. Dr. Sema KARAKUŞ
Prof. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ
Prof. Dr. Işınsu KUZU
Prof. Dr. Oral NEVRUZ
Doç. Dr. Şeniz ÖNGÖREN AYDIN
Prof. Dr. Hale ÖREN
Prof. Dr. Düzgün ÖZATLI
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Hakan ÖZDOĞU
Prof. Dr. Gülsüm ÖZET
Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ
Doç. Dr. Vildan ÖZKOCAMAN
Doç. Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT
Prof. Dr. Semra PAYDAŞ
Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN
Prof. Dr. Güray SAYDAM
Prof. Dr. Nilgün SAYINALP
Doç. Dr. Ender SOYDAN
Prof. Dr. Teoman SOYSAL
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
Prof. Dr. İbrahim TEK
Prof. Dr. Naci TİFTİK
Prof. Dr. Ayşe Tülin TUĞLULAR
Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Prof. Dr. Aynur UĞUR BİLGİN
Prof. Dr. Ali ÜNAL
Prof. Dr. Levent ÜNDAR
Prof. Dr. Ayşegül ÜNER
Prof. Dr. Celalettin ÜSTÜN
Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ
Prof. Dr. Mustafa YENEREL
Prof. Dr. Mehmet Akif YEŞİLİPEK

Sahibi:
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği adına
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN

Yazı İşleri Müdürü:
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK