Cilt 2 - Sayı 4


1  Testiküler İmmün Ayrıcalık Kavramı ve Primer Testiküler B Hücreli Lenfomalar

10.5578/llm.67484

Merve Temmuz BOSTAN, Işınsu KUZU

2  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Tedavi Sırasında Gelişen Ağır Hipertrigliserideminin Geriye Dönük Değerlendirilmesi: İki Merkez Deneyimi

10.5578/llm.67562

Melek ERDEM, Özlem TÜFEKÇİ, Tuba Hilkay KARAPINAR, Yeşim OYMAK, Birsen BAYSAL, Şebnem YILMAZ, Canan VERGİN, Hale ÖREN


3  Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Serum B12 Düzeyinin Değerlendirmesi

10.5578/llm.67773

Sinan DEMİRCİOĞLU, Ayvaz YELER, Ali DOĞAN


4  Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüride İmmünfenotipleme Çalışmalarının Kliniğe Yansıması: Tek Merkez Deneyimi

10.5578/llm.67785

Uğur ŞAHİN, Mustafa MERTER, Zehra NARLI ÖZDEMİR, Klara DALVA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN, Taner DEMİRER, Meral BEKSAÇ, Osman İLHAN, Hamdi AKAN, Günhan GÜRMAN, Selami Koçak TOPRAK

5  Pemfigus Vulgaris Nedeniyle İmmünsüpresif Tedavi Alan ve Pansitopeni Gelişen Bir Hastada Visseral Leishmaniasis

10.5578/llm.67574

İlker BAY, Zekeriya AKSÖZ, Numan KAVAZ, Rahşan YILDIRIM