Cilt 3 - Sayı 2

1  Multipl Miyelomda Glukoz, Glutamin ve Lipit Metabolizmasını Hedef Alan Tedavi Yaklaşımları

10.5578/llm.68535

Berkcan DOĞAN, Cansu ÖZAL COŞKUN, Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA, Engin KAPTAN

2  Refrakter Anemi Hastalarında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu

10.5578/llm.68078

Demet ÇEKDEMİR, Hasan ERGENÇ, Ayşenur UÇAR, Cengiz KARACAER, Zeynep KAHYAOĞLU, Yasin Ertuğ ÇEKDEMİR, Mehmet GÜNDÜZ, Aysin TULUNAY, Hakan CİNEMRE, Ali TAMER


3  Hematolojik Malignitelerde Histopatolojik Tanı Amaçlı Konsültasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5578/llm.68474

Cevriye CANSIZ ERSÖZ, İlker Ufuk SAYICI, Cansu DOĞAN, Meltem DURĞUN, Gizem COŞKUN, Gülşah KAYGUSUZ, Zeynep BIYIKLI GENÇTÜRK, Ferda DEMİR, Muhit ÖZCAN, Işınsu KUZU


4  Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarında İlk Kür Tedavi Sonrası İmmünoglobulin Düzeyindeki Azalma Önemli mi?

10.5578/llm.68518

Elif AKYAZI, Engin KELKİTLİ, Mehmet TURGUT