Cilt 5 - Sayı 1

1  Relaps Refrakter Hodgkin Lenfomada Brentuksimab Vedotin Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

10.5578/llm.20219802

Derya KOYUN, Güldane CENGİZ SEVAL, Metin SÖKMEN, Erman AKKUŞ, Erden ATİLLA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Pervin TOÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Taner DEMİRER, Günhan GÜRMAN, Osman İLHAN, Meral BEKSAÇ, Selami Koçak TOPRAK


2  COVID-19 Pandemi Kısıtlamaları Hematoloji Kliniğinin İşlevselliğini Etkiledi Mi?

10.5578/llm.20219801

Atakan TEKİNALP, Ali İhsan GEMİCİ, Hatice Zeynep DİKİCİ, Taha Ulutan KARS, Furkan Selim USTA, Sinan DEMİRCİOĞLU, Özcan ÇENELİ


3  Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Multipl Miyelom Hastalarında Sağkalım Verileri

10.5578/llm.20219803

Oktay BİLGİR, Cansu ATMACA MUTLU


4  Kronik Myelomonositik Lösemide Allojeneik Kök Hücre Nakli Deneyimimiz

10.5578/llm.20219804

Ekin KIRCALI, Güldane CENGİZ SEVAL, Cemaleddin ÖZTÜRK, Hülya YILMAZ, Gül YAVUZ ERMİŞ, Bülent KARAKAYA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Selami Koçak TOPRAK, Pervin TOPÇUOĞLU