Cilt 4 - Sayı 2

1  Mikozis Fungoides ve Sezary Sendromu Tanılı Hastaların Tedavisinde Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçları: 7 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

10.5578/llm.69731

Güldane CENGİZ SEVAL, Erden ATİLLA, Pınar ATACA ATİLLA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Bengü Nisa AKAY, Hatice ŞANLI, Önder ARSLAN, Günhan GÜRMAN, Muhit ÖZCAN, Selami Koçak TOPRAK


2  Ulusal Gönüllü Kök Hücre Verici Bankası (TÜRKÖK) Kurulması Akraba Dışı Hematopoietik Kök Hücre Nakli Etkinliğimizi Nasıl Etkiledi? Geriye Dönük Tek Merkez Değerlendirmesi

10.5578/llm.69397

Mutlu ARAT, Nurcan ÖZÇELİK, Deniz GÖREN ŞAHİN, Emine Tülay ÖZÇELİK


3  Akut Lösemi Hastalarında Haploidentik ve Akraba Dışı Kök Hücre Nakli Sonuçlarının Karşılaştırılması

10.5578/llm.69396

Deniz GÖREN ŞAHİN, Emine Tülay ÖZÇELİK, Nurcan ÖZÇELİK, Burcu KURT YILDIRIM, Fehmi HİNDİLERDEN, Reyhan KÜÇÜKKAYA, Mutlu ARAT