Cilt 4 - Sayı 3

1  Düşük Risk Myelodisplastik Sendromda Darbepoetin ve Koloni Uyarıcı Faktör Tedavisinin Anemi Üzerine Etkisi

10.5578/llm.69997

Ali Zahit BOLAMAN, Hacer KALE, İrfan YAVAŞOĞLU


2  Miyelodisplastik Sendrom Hastalarının Akan Hücre Ölçer ile Yapılan Ogata Skorlaması Yoluyla Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

10.5578/llm.70136

Erden ATİLLA, Ekin KIRCALI, Pınar ATACA ATİLLA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Selami Koçak TOPRAK, Hamdi AKAN, Meral BEKSAÇ, Önder ARSLAN, Pervin TOPÇUOĞLU, Muhit ÖZCAN, Osman İLHAN, Hatice ILGIN RUHİ, Işınsu KUZU, Günhan GÜRMAN, Klara DALVA


3  Bir Nakil Merkezinin 11 Yıllık Allojeneik Kök Hücre Nakli Deneyimi

10.5578/llm.70231

Ekin KIRCALI, Güldane CENGİZ SEVAL, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Taner DEMİRER, Günhan GÜRMAN, Meral BEKSAÇ, Osman İLHAN,Hamdi AKAN, Selami Koçak TOPRAK