Cilt 3 - Sayı 4

1  Akut Miyeloid Lösemi Tedavisinde Yeni İlaçlar

10.5578/llm.68329

Beliz Bahar ULAŞ, Pervin TOPÇUOĞLU

2  Kronik Lenfositik Lösemi Olgularında ZAP-70 (Zeta-Associated Protein 70 KD) ile Diğer Prognostik Belirteçlerin Akım Sitometrik Analizi ve Karşılaştırılması

10.5578/llm.67424

Selami Koçak TOPRAK, Klara DALVA, Muhit ÖZCAN


3  Kronik Miyeloid Lösemi Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

10.5578/llm.69209

Hakkı Onur KIRKIZLAR, Ahmet Muzaffer DEMİR


4  Ekstranodal Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Bcl-2 ve Myc Ekspresyon Birlikteliğinin Tedavi Yanıtı ve Prognoza Etkisinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi

10.5578/llm.69230

Ceren KONCA, Nilay ERMANTAŞ, Ümit ÇOBANOĞLU, Özlen BEKTAŞ, Nergiz ERKUT, Mehmet SÖNMEZ


5  Kronik Miyeloid Lösemi Tanılı Erkek Hastalarda İmatinib Tedavisinin Erektil Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

10.5578/llm.69259

Atakan TEKİNALP, Rıdvan ALİ