Cilt 4 - Sayı 1

1  Akut Miyeloid Lösemi Tanılı Hastalarda Remisyon İndüksiyon Kemoterapisi Döneminde Primer Antifungal Profilaksi Alan ve Almayan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5578/llm.69347

Feyza MUTLAY, Ömür Gökmen SEVİNDİK, Şerife SOLMAZ, Celal ACAR, Sema ALPÇAVUŞ, Ahmet SEYHANLI, Mehmet Ali ÖZCAN, Fatih DEMİRKAN, Güner Hayri ÖZSAN, Bülent ÜNDAR, İnci ALACACIOĞLU


2  Splenik Marjinal Zon Lenfoma Tanılı Hastalarda Splenektomi ve İlaç Tedavisinin Sonuçları

10.5578/llm.69377

Güldane CENGİZ SEVAL, Pervin TOPÇUOĞLU, Işınsu KUZU, Önder ARSLAN, Günhan GÜRMAN, Muhit ÖZCAN


3  Erişkin Akut Lösemi Hastalarında Vitamin D Eksikliğinin Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçlarına Etkisi

10.5578/llm.69425

Ender SOYDAN, Ayla GÖKMEN, Kerem Ozan ÖZKUMUR, Şahika ŞEN, Mevlüde KURDAL, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN

4  Allojeneik Nakil Sonrası Nükste der(1) t(1;19) Kromozomal Anomalisi Saptanan Miyelodisplastik Sendromdan Transforme Akut Miyeloid Lösemi Olgusu

10.5578/llm.67424

Erman AKKUŞ, Eda Büşra BABAYİĞİT, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Selami Koçak TOPRAK