Cilt 3 - Sayı 3

1  Lenfomalarda Dolaşan Tümör Hücrelerinin Klinik, Prognostik ve Prediktif Önemi

10.5578/llm.68422

Semra PAYDAŞ

2  Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Etoposid, Mitoksantron ve Sitarabin (EMA) Ardışık İntensif Kurtarma Kemoterapisi Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

10.5578/llm.68966

Ayla GÖKMEN, Ender SOYDAN, Zafer GÖKGÖZ, Ozan ÖZKUMUR, Şahika ŞEN, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN


3  Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Multipl Miyelom Hastalarında Hepatit B Kor Antikor Seropozitifliğinin HBV Reaktivasyonu ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi

10.5578/llm.68988

Güldane CENGİZ SEVAL, Elif SERTESEN, Zehra KARAMAN, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN, Taner DEMİRER, Günhan GÜRMAN, Osman İLHAN, Hamdi AKAN, Meral BEKSAÇ, Selami Koçak TOPRAK


4  Kemoterapi Almış Hematolojik Maligniteli Hastalarda CMV PCR Takibinin Önemi

10.5578/llm.68984

Zeynep Tuğba GÜVEN, Tevfik DÜNDAR, Serhat ÇELİK, Leylagül KAYNAR