Cilt 5 - Sayı 2

1  Ekstranodal Baş Boyun Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalarının Geriye Yönelik Olarak Değerlendirilmesi ve Nodal Hastalık ile Karşılaştırılması

10.5578/llm.20219701

Onur KIRKIZLAR, Tuğcan ALP KIRKIZLAR, Ufuk DEMİRCİ, Sedanur KARAMAN GÜLSARAN, Volkan BAŞ, Elif Gülsüm ÜMİT, Ahmet Muzaffer DEMİR


2  Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Prognostik Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması

10.5578/llm.20219702

Eda ULUSOY, Nergiz ERKUT, Özlen BEKTAŞ, Bircan SÖNMEZ, Mehmet SÖNMEZ


3  Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastalarda Prognostik Faktörlerin Klinik Bulgular ve Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

10.5578/llm.20219703

Emel İŞLEYEN, Sema KARAKUŞ, Feride İffet ŞAHİN, Zerrin YILMAZ ÇELİK


4  Nakil Öncesi Yüksek Serum D-dimer Düzeyi Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Sağkalımı Belirlemede Prognostik Bir Belirteç Olabilir

10.5578/llm.20219704

Neslihan MANDACI ŞANLI, Mehmet EMEKLİOĞLU, Muzaffer KEKLİK, Ali ÜNAL

5  Ruksolitinib Tedavisinin Aniden Kesilmesi Sonrasında Post-ET Myelofibrozis Bulgularında Alevlenme: Akılda Kalması Gereken Bir Klinik Tablo

10.5578/llm.20219705

Ufuk DEMİRCİ, Sedanur KARAMAN GÜLSARAN, Volkan BAŞ, Elif Gülsüm ÜMİT, Hakkı Onur KIRKIZLAR, Ahmet Muzaffer DEMİR